człowiek miarą wszechrzeczy?

Wszystkie systemy opresji oparte są na przekonaniu, że grupa uprzywilejowana ma prawo do eksploatacji tych, którzy do niej nie należą. Zawsze towarzyszy im ideologia ukazująca taki stan rzeczy jako naturalny i słuszny. Rozpoznanie tego systemu jest trudne, szczególnie w przypadku, gdy ugruntowany przez tradycję stanowi społeczne status quo. Wówczas wszelkie głosy krytyki traktowane są jako zamach na kluczowe dla tego społeczeństwa wartości. To oczywiste, że jednym z takich systemów jest antropocentryzm. Model świata, w którego centrum znajduje się człowiek, pozwala usprawiedliwić wszelką przemoc wobec istot nieprzynależących do naszego gatunku. Wychodząc z założenia, że dobro człowieka ma wartość najwyższą, przypisujemy sobie prawo do poświęcania życia zwierząt na ołtarzach humanizmu.