superorganizm

Gdzie przebiega granica między jednostką a grupą? Gdzie kończy się jedno ciało a zaczyna drugie? Co dzieli jeden gatunek od innego? Czy dwa gatunki mogą tworzyć wspólne ciało? Czy darń mchu, leśna ściółka, cały las, biosfera ziemi to niezliczone autonomiczne byty, czy może jedna wielka całość? Czy superorganizm to kolonia organizmów tego samego gatunku, czy wielogatunkowe ciało tworzone przez organizmy powiązane ścisłymi zależnościami z endosymbiozą włącznie?
W świetle nauk biologicznych cała materia ożywiona stanowi nieprzerwane kontinuum. Jeśli tak jest naprawdę, to wszelkie granice, podziały, hierarchie i systemy odzwierciedlają raczej formy naszej percepcji świata niż jego prawdziwy stan.