o mnie

Elwira Sztetner – artystka sztuk wizualnych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2010 roku pracuje na Wydziale Malarstwa na macierzystej uczelni. W roku 2018 uzyskała stopień doktory sztuki. Od roku 2019 zatrudniona na stanowisku profesory uczelni prowadzi Pracownię Tkaniny Artystycznej.
W swojej twórczości poddaje krytycznej analizie antropocentryczny model świata. Kwestionuje system moralny usprawiedliwiający hodowlę i zabijanie zwierząt. Promuje ideę siostrzeństwa ponad podziałami gatunkowymi.
Posługuje się technikami z zakresu miękkiej rzeźby, tkaniny, rysunku i fotografii.
Kolekcjonuje zabawki dziecięce odzwierciedlające normy kulturowe związane z przemocą wobec zwierząt.
Związana jest z lokalnym, polskim środowiskiem anarchistycznym, feministycznym i wegańskim.

kontakt: sztetnerelwira()gmail.com