populacja

Gdyby (…) wielkość populacji rosła dalej w obecnym tempie, za mniej niż 500 lat nastąpiłby moment, w którym ludzie stłoczeni w pozycji stojącej uformowaliby zwarty „ludzki dywan” pokrywający cały kontynent. (…) Za tysiąc lat od dziś staliby jedni na drugich w ponad milionie warstw. Za dwa tysiące lat ludzka bryła, rozrastając się z prędkością światła, osiągnęłaby granice znanego Wszechświata.
Richard Dawkins, Samolubny Gen

W roku 1974 populacja ludzi na świecie wynosiła 4 miliardy. Od tego czasu w przeciągu 14 lat przybywa miliard ludzi. Pod koniec 2015 roku populacja ludzi na świecie wynosiła 7,3 miliarda ludzi. Szacuje się, że w roku 2043 populacja naszego gatunku będzie liczyła 9 miliardów. Co osiem sekund na świecie rodzi się dziecko.
źródło danych: www.census.gov

Populacja jest instalacją, nad którą pracuję od roku 2014. Składa się ona z niezliczonej ilości zdjęć przedstawiających twarze noworodków. Zdjęcia te wycinam z jednej z warszawskich gazet, która co tydzień publikuje portrety nowonarodzonych mieszkańców naszego miasta. Praca nad Populacją jest procesem, którego ostateczny kształt jest zależny od wielu czynników. Jego naturą jest ciągłe rozrastanie się, dążenie do szczelnego zapełnienia dostępnej mu przestrzeni.

Populacja prezentowana była w Sinfonia Varsovia podczas akcji Galeria Bezdomna (2015) oraz na wystawie Stymulanty i stymulatory w przestrzeni twórczej WL4 na terenie Stoczni Gdańskiej (2016).